Leonora Çerreti
Telefon: + 381 (0) 38 608 608, Ext.604
Mobile: +386 (0) 49 774 110
Email: red@auk.org
Adresa: Gërmia Campus, Dr. Shpëtim Robaj st. nn
10000 Prishtina, Republic of Kosovo