Programim Java

Trajnimi i Programimit Java SE 8 mbulon funksionet kryesore të gjuhës dhe Application Programming Interfaces (API) që do të përdoren për të dizajnuar aplikacione të orientuara nga objekti me platformën Java Standard Edition 8 (Java SE 8). Ky kurs ndihmon në zhvillimin e mëtejshëm të aftësive tuaja me gjuhën Java dhe përgatitjen për provimin Oracle Certified Professional, Java SE 8 Programmer!

Parakushtet e kërkuara

Bazat e Java SE 8

Objektivat

  • Krijimi i aplikacioneve të shumëfishta me performancë të lartë;
  • Krijimi i aplikacioneve teknologjike Java që përdorin tipare të orientuara në objekte të gjuhës Java, si: kapsulimi, trashëgimia dhe polimorfizmi;
  • Implementimi i funksionalitetit input/output (I =/O) për të lexuar dhe shkruar në të dhëna dhe dosje të tekstit, si dhe për të kuptuar rrjedhat e avancuara I/O;
  • Ekzekutimi i aplikacionit të teknologjisë Java nga linja e komandës;
  • Manipulimi i dosjeve, drejtorive dhe sistemeve të dosjeve duke përdorur specifikimet e JDK NIO.2;
  • Krijimi i aplikacioneve që përdorin kornizën e Koleksioneve Java;
  • Kryerja e operacioneve të shumta në tabelat e bazës së të dhënave, duke përfshirë krijimin, leximin, përditësimin dhe fshirjen përmes teknologjisë JDBC dhe JPA;
  • Kërkimi dhe mbledhja e filtrave duke përdorur Lambda Expressions;
  • Implementimi i teknikave të trajtimit të gabimeve duke përdorur trajtimin e përjashtimeve;
  • Përdorimi i karakteristikave të konkurrencës Lambda Expression.

Audienca

Zhvillues Java EE
Zhvillues Java
Zhvillues

Orari

Ky kurs ofrohet në 30 orë mësimore të trajnimit.
Orët zakonisht mbahen tri herë në javë në seanca prej dy orësh. Janë dy kombinime të mundshme të ditës: E Hënë – E Mërkurë – E Premte ose E Martë – E Enjte – E Shtunë.

Kursi Çmimi Fatura
Programim Java 198.00 € Shkarko 

Për klasat dhe oraret e ardhshme, ju lutem klikoni këtu.

Registration for : Programim Java

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Apliko Tani

Share This Course