Microsoft Standard dhe Excel i avancuar

Ky Microsoft Excel është projektuar për t’ju pajisur me aftësitë vitale që kërkohen për të përdorur Excel në mënyrë efektive për të krijuar dhe redaktuar workbooks dhe spreadsheets. I personalizuar enkas për profesionistët që dëshirojnë të përdorin Excel në punën e tyre të rregullt, ky kurs përqendrohet në këshilla praktike për të nxjerë maksimumin nga programi duke përmirësuar produktivitetin. I përshtatshëm edhe për ata që janë të ri në Excel edhe ata me përvojë të mëparshme, me mbi 1 ditë trajnimi, kursi do të tregojë si të zhbllokohet në tërësi aftësia e shkëlqyer e Excel për klasifikimin dhe manipulimin e të dhënave. Kursi përfundon me një provim për të testuar njohuritë tuaja.

Pasqyrë

Microsoft Standard dhe Excel Outline i avancuar

Moduli 1: Navigimi i interface të Excel

 • Fillimi i Excel
 • Interface i Excel Tab
 • Komponentët kryesorë të Workbook Screen
 • Të kuptuarit e Backstage View
 • Qasja e Backstage View
 • Të kuptuarit e Dialog Boxes
 • Lansimi i Dialog Boxes
 • Të kuptuarit e Quick Access Toolbar
 • Shtimi i komandave të QAT
 • Ndryshimi i lokacionit të Bar-it
 • Shtimi i një komande të re në Toolbar
 • Largimi i komandës nga Quick Access Bar
 • Të kuptuarit e Status Bar

Moduli 2: Përdorimi i listave dhe tabelave

 • Të kuptuarit e listave
 • Aplikimi i filtrit
 • Realizimi i renditjes alfabetike
 • Realizimi i renditjes numerike
 • Krijimi i tabelës
 • Konvertimi i përzgjedhjes në Data Table
 • Futja apo fshirja e Table Records
 • Fshirja e Table Records
 • Largimi i duplikateve
 • Modifikimi i tabelës
 • Klasifikimi i të dhënave në tabelë
 • Emërimi i tabelave
 • Ndryshimi i madhësive të tabelave
 • Konvertimi i tabelës në Range
 • Fshirja e tabelës

Moduli 3: Formatimi i kushtëzuar

 • Të kuptuarit e Formatimit të kushtëzuar
 • Nënvizimi i qelizave me vlera
 • Nënvizimi i qelizave me tekst
 • Nënvizimi i vlerave të dyfishta
 • Përdorimi i rregullave lartë dhe poshtë
 • Përdorimi i shiritave të të dhënave
 • Përdorimi i shkallëve të ngjyrave
 • Përdorimi i seteve të ikonave
 • Krijimi i rregullave të personalizuara
 • Menaxheri i rregullave të formatimit të kushteve
 • Rregullat e pastrimit

Moduli 4: Përdorimi i formulave dhe krijimi i tabelave pivot

 • Përdorimi i Sparklines
 • Përdorimi i formulave në Excel
 • Eksplorimi i funksioneve të Excel
 • Vendosja e butonit të funksionit
 • Të punuarit me emra dhe vargje
 • Krijimi i referencës së emëruar
 • Largimi i referencës së emëruar
 • Formulat What If (çka nëse)
 • Funksionet e zakonshme logjike
 • Argumentet e përdorura në kuadër të funksioneve If
 • Krijimi i tabelës pivot nga lista e të dhënave excel
 • Shtimi/largimi/riorganizimi i fushave të të dhënave
 • Ndrysho dizajnin e Tabelës Pivot
 • Rifreskimi i të dhënat/ndryshimi i burimit të të dhënave
 • Krijimi dhe modifikimi i diagramit pivot
 • VLOOKUP
 • Zmadhimi brenda dhe jashtë me shpejtësi
 • Undo, Redo, dhe Repeat me tastierë

Orari

Ky kurs ofrohet në 20 orë mësimore të trajnimit.
Orët zakonisht mbahen tri herë në javë në seanca prej dy orësh. Janë dy kombinime të mundshme të ditës: E Hënë – E Mërkurë – E Premte ose E Martë – E Enjte – E Shtunë.

Kursi Çmimi Fatura
Microsoft Standard dhe Excel i avancuar 98.00 € Shkarko

Për klasat dhe oraret e ardhshme, ju lutem klikoni këtu.

Registration for : Microsoft Standard dhe Excel i avancuar

[contact-form-7 404 "Not Found"]
Apliko Tani

Share This Course