Kurset të lira me ritëm personal në Akademinë Virtuale të Microsoft

microsoft

Akademia Virtuale e Microsoft – MVA është një përvojë e të mësuarit të bazuar në cloud me fokus në Microsoft Technologies. Mund të përdorni një sërë përmbajtjesh trajnimi online për t’ju ndihmuar që të bëheni ekspert i njohur në komunitetet IT Pro dhe ato zhvilluese anembanë botës. MVA ofron për përdoruesit e tij një përvojë virtuale universitare: studentët mund të zgjedhin kurse dhe të studiojnë materialin dhe pastaj të përfundojnë vetëvlerësimin. Nxënësit në MVA mund të kenë qasje në informacione dhe trajnime mbi teknologjitë më të fundit të Microsoft për të ndihmuar në përgatitjen e tyre për të mbajtur një marrëdhënie afatgjate me Microsoft. Mësimi përmes MVA është pa pagesë dhe mund të studioni në çdo kohë konform ritmit tuaj.

Për më shumë informata dhe kurset vizitoniwww.microsoftvirtualacademy.com.

Në vijim janë disa prej kurseve pa pagesë online të cilat ua sugjerojmë:

Introduction to Mobile App Development

Windows Phone 8.1 Development for Absolute Beginners

Security Fundamentals

C# Fundamentals for Absolute Beginners

VB Fundamentals for Absolute Beginners

Software Development Fundamentals

Introduction to Network Fundamentals

Networking Fundamentals

Database Fundamentals

Mobile Web Application Development

Introduction to Programming with Python

Introduction to HTML5

Windows Server Administration Fundamentals

Understanding Active Directory

Windows Server 2012: Server Virtualization

Initial Implementation of SharePoint Server

Share This Course