Periudha e aplikimit është nga 8 tetor 2018 deri me 19 tetor 2018, në ora 16:00.

Aplikacionet mund të dorëzohen:

  • në mënyrë elektronike përmes aplikimit online ne: http://tdi.auk.org/red-t-application-form/
  • fizikisht tek zyret e komunës

Vërejtje: Ju lutem bashkangjitni edhe Kopjen e letërnjoftimit/pasaportës dhe dëshminë që jeni të papunë (Nga agjensioni për punësim) me formën e aplikimit.

Takimet informuese:

Ekipi i projektit do të prezantojë programin dhe informojë të gjithë të interesuarit për procedurën e aplikimit përmes takimeve informuese në secilën komunë. Në tabelën më poshtë i gjeni informacionet për takimet informuese që do të mbahen:

Komuna Data Ora Vendi
Gjilan 10 Tetor, 2018 13:00 Bibloteka e Qytetit
Viti 12 Tetor, 2018 14:00 Në Komunë (Salla e Kuvendit)
Hani I Elezit 11 Tetor, 2018 13:00 Në Komunë (Salla e takimeve)
Kaçanik 11 Tetor, 2018 15:00 Në Komunë (Salla e Kuvendit)